آسفالت خیابان توسط شهرداری

شهرداری داورزن برای سال نو تصمیم به تعمیر یکی از خیابانهای اصلی شهر نموده است تا شهروندان ومیهمانان در سال جدید از عملکرد شهرداری بهره مند گردند اما از شانس ...این کار با آمدن باران متوقف شد وکار شهرداری بجای روکش کردن آسفالت خیابانها ،آبروبی از سطح خیابان شده است تا بلکه کار آسفالت کشی انجام پذیر باشد.  

/ 0 نظر / 29 بازدید