ورزشکاران داورزنی از حمایتهای بیدریغ دکتر حسین زاده تقدیر کردند.

ورزشکاران داورزنی از حمایتهای بیدریغ دکتر حسین زاده تقدیر کردند.

جوانان داورزنی طی نامه ای از حمایتهای ورزشی ومالی هادی حسین زاده داورزنی تشکر خود را اعلام داشتند.

حسین زاده در مسابقات جام رمضان برخی از لوازمات مورد نیاز ورزشکاران را تامین کرده بود

/ 0 نظر / 48 بازدید