# داورزن_شناسی

متن نامه تشکر مردم داورزن از رئیس جمهور

                  ریاست دفتر محترم رئیس جمهور باسلام وتحیت          با احترام وآرزوی توفیق برای جنابعالی،عطف به نامه شماره 240802 مورخه 1389/10/25 ،بدینوسیله از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید