تابلوی فرمانداری شهرستان داورزن نصب شد

تابلوی فرمانداری شهرستان داورزن امروز بر سر در فرمانداری این شهرستان نصب گردید.

مکان فرمانداری تازه تاسیس شهرستان داورزن همان ساختمان بخشداری سابق می باشد.

وبخشداری مرکزی داورزن نیز به موقیت مکانی دیگری واقع در روبروی پارک گلستان انتقال داده شد.

قرار است به زودی طی برنامه ای مهندس غفاری به عنوان سرپرست فرمانداری داورزن معرفی گردد.

این اتفاق تا 22 بهمن ماه انجام خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 38 بازدید