اولین محصول هندوانه داورزن وارد بازار شد.

اولین محصول هندوانه داورزن وارد بازار شد.

هندوانه شیرین وبینظیر داورزن امروز وارد بازار تره بار شد . این محصول که توسط کشاورزان داورزنی کشت می گردد در هنگام برداشت طرفداران زیادی را به سمت خود جلب می کند.

 محمد همتی در گفتگو با کشاورزان گفت: مرضی موسوم به قارچ است که هر ساله گریبان کشاورزان داورزنی را می گیرد و باعث کاهش چشمگیر محصول یا حتی منجر به خشک شدن آن می گردد.این در حالیست که گویا هیچ راه کاری برای مقابله با آن نیست .

خبرنگار داورزن شناسی گفت:به گفته کشاورزان، به دلیل سطح بالای زیر کشت و همچنین برداشت همزمان،کشاورزان با کمبود کارگر  و آب مواجه می شوند که این امر نیز موجب ضرر کشاورزان است.(البته این مشکل در زمان کشت نیز وجود دارد)

سلمان باقری کیا امسال به عنوان اولین کشاورز بر داشت کننده این محصول می گوید:

هندوانه داورزن به نقاط مختلف کشور فرستاده می شود ،ما این محصول را بیشتر به سمت تهران ،گرگان،مشهد ،بجنورد ودیگر نقاط ارسال می کنیم که در اول بازار از قیمت ومشتری خوبی برخوردار است. 

شهر داورزن بجز هندوانه محصولاتی عالی نظیر توت ، خربزه وفلفل را دارا است که فلفل آن توسط تاجران بیزه به مرز صادرات نیز می رسد.

/ 0 نظر / 12 بازدید