چه کسی پاسخگوی اتفاقات پزشکی در داورزن است؟

چه کسی پاسخگوی اتفاقات پزشکی در داورزن است؟

چندی پیش در مطلبی تحت عنوان دوباره داورزن اماج تیرهای کوچک سازی قرار گرفت در قسمتی از آن نوشتم که داورزن به عنوان مرکز بخش وقرار دادن آن به عنوان منطقه برخوردار برابر با شهرهایی نظیر مشهد وسبزوار دارای پزشکان ومعلمینی هستند یا دانشجو ویا تازه کار که جهت بدست آوردن تجربه به این مرکز بخش فرستاده می شوند .

وحال اینکه در سه ماه اول امسال سه فاجعه در مراکز درمانی این شهر رخ میدهد .یک فاجعه در درمانگاه مزینان ویکی در داورزن و اما سومین اتفاق امروز ساعت 6/30 صبح بیماری را که حالت تهوع داشت به درمانگاه داورزن می آورند پزشک نیز با تزریق دو آمپول ضد تهوع بیمار را مرخص می نماید و بعد از حدود یک ربع ساعت بیمار را که فوت نموده بود به درمانگاه منتقل می نمایند.

حال سئوال اینجاست که اگر مبنای مرگ را برای بیمار قسمت بیان کنیم وهیچ گونه تقصیری را به پزشک ارجاع ندهیم باز توقع نمی رود که در مرکز درمانی بخشی که چهل آبادی به ان وابسته اند و تنها مرکز درمانی جاده بین المللی در فاصله 260 کیلومتری محور سبزوار –شاهرود است باید این گونه خدمات رسانی شود ؟

در جامعه اسلامی ارزش جان انسانها چقدر است؟

/ 0 نظر / 15 بازدید