مسئولان بخوانند: اقدامی که جای بسی تقدیر دارد

در این اقدام زیبا دو نکته بسیار مهم پنهان است که باید مسئولینی که این مطلب را می خوانند  از نظرشان پنهان نماند .

اولین موضوعی که باید به طور مفصل به آن پرداخت این است که در هیاهوی  کم کاری مسئولین  جوانان خود به فکر خود افتاده اند و با یک اقدام زیبا کم کاری مسئولین را پوشانده اند .

باید قبول کرد جمع آوری کمک های مردمی و حتی جوانان روستا برای خرید لوازم ورزشی که دربرخی از آنان براین باورند که این کار وقت تلف کردن است بسیار سخت است ولی این گروه از جوانان این سختی را به جان خریده اند و این کار تا حصول مقصود ادامه خواهند داد.

در این راه باید  مسئولین با تشویق این جوانان آنان را نسبت به کار خود علاقه مند نمایند و با کمکهای مادی و معنوی این اقدام را در تمام روستاهای سطح شهرستان داورزن تسری دهند.

نکته دومی که در این اقدام جوانان روستا حائز اهمیت است استفاده از تفریحات ناسالم  برخی دوستانشان است که آنان را مجبور به این کار کرده است .

 متاسفانه طی سالیان اخیر برخی  کم کاری ها در روستاها مشکلات فراوانی را برای جوانان بوجود آورده است عدم اشتغال پایداردر روستاها آنان را به سوی تفریحات ناسالم سوق داده است .

باید گفت قلیان به عنوان یک سرگرمی جوانان که در حال گسترش در بین خانواده ها نیز است و دیگر تفریحات ناسالم  سخت بلای جان انان شده است.

کم کاری مسئولین در این مقوله نیز باز باعث شده تا رشد فزاینده ای ترغیب جوانان به سوی تفریحات ناسالم افزایش یابد .

قطعا این گونه اقدامات که از سوی جمعی از جوانان روستاها انجام می شود در صورت حمایت از سوی مسئولین  می تواند بارقه های امید در دل جوانان را زنده کرده و انان را به سوی فعالیتهای مطلوب و تفریحات سالم رهنمون کند   

/ 0 نظر / 20 بازدید