عدم راه اندازی پمپ گاز CNG در داورزن پس از گذشت سه سال از ساخت آن

عدم راه اندازی پمپ گاز CNG در داورزن  پس از گذشت بیش ازسه سال از ساخت آن

این سئوال برای همه مردم پیش آمده است که چه موانعی باعث شده است که پس از گذشت بیش ازسه سال از ساخت پروژه گاز CNG و بودن گاز در منطقه  هنوز از آن بهره برداری نشده است .

به گفته  برخی از اعضای شورا   مجوزبهره برداری از جایگا ه در محل کنونی را اداره راه و ترابری مانع شده است زیرا مقر کنونی در سمت چپ جاده قرار دارد این با خطرات زیادی همراه است.

حال سئوال اینجاست مگر زمانی که نقشه و مکان در ابتدای احداث پروژه به اداره راه وترابری داده شد ومجوز ساخت آن توسط اد ارات مربوطه تائید گردید کار بدون کارشناسی انجام شده که حال باید بیت المال پاسخگوی خطای کارشناسان ناکارشناس باشد ومردم نیز ضربه آن را متحمل گردند .

خشت اول را چوزد معمار کج   تا ثریا میرود دیوار کج

/ 0 نظر / 18 بازدید