آموزه هایی از علی(ع)

سوال هایى از على (علیه السلام )
شخصى به خدمت امام على (علیه السلام ) رسید و عرض کرد: آمده ام از چهار چیز سوال کنم ؛ و سؤ الهایش را اینگونه شروع کرد،
1- مشکل چیست و مشکل تر کدام است ؟
2- نزدیک چیست و نزدیک تر کدام است ؟
3- عجیب چیست و عجیب تر کدام است ؟
4- واجب چیست و واجب تر کدام است ؟
ولى حضرت به این ترتیب سؤ الها را جواب فرمودند:
1- واجب توبه است و واجب تر ترک گناه است .
2- نزدیک آینده است و نزدیک تر، مرگ است .
3- و عجیب دنیا و عجیب تر، غفلت ما در دنیا است .
4- مشکل معصیت است و مشکل تر، از دست دادن ثواب است

/ 0 نظر / 8 بازدید