زائرسرای امام زاده علی آبادداورزن آماده بهره برداری شد.

محمدعلی داورزنی درگفتگوباخبرنگاراداره کل اوقاف وامورخیریه خراسان رضوی گفت:عملیات عمرانی،تعمیرومرمت اتاقهای زائرسرای بقعه پایان پذیرفته وبرای پذیرایی اززائران آماده بهر برداری می باشد.

داورزنی افزود:عملیات عمرانی شامل نقاشی وسیمان کاری محوطه  زائرسراهاوهمچنین گنبدودرب وپنجره امام زاده بود که ظرف زمان بیست روزانجام گرفت.

وی تعداد این زائرسرای رابالغ بر50غرفه اتاق مسکونی عنوان کرد.

مدیر ابن بقعه متبرکه خاطرنشان کرد:هزینه این تعمیرات بالغ برهفتادمیلیون ریال بوده که توسط خیرین پرداخت شده است.

امام زاده سلطان علی اکبر(ع)در ارتفاعات شهرستان داورزن کیلومتر330خراسان رضوی واقع شده است.

/ 0 نظر / 24 بازدید