شگفتی آفرینش در داورزن

بوته ای که در عکس مشاهده می شود به نام هندوانه ابوجهل ونام محلی داورزنی به نام

کوند کور(kovondekavar) است که از داخل این لوله رشد کرده است عکسها در زمستان وبهار جداگانه گرفته شده است.مکان مدرسه ابتدائی دخترانه شرافت داورزن واقع در بلوار امام رضا(ع ) این شهر است.این لوله در سیمان کار گذاشته شده که این گیاه از میان سنگ وسیمان ودرون لوله سر برافراشته وقدرت وشگفتی آفرینش را بیان می کند.

زمستان 89

بهار 1390

/ 0 نظر / 23 بازدید