اهدا دفتر امام جمعه داورزن

دفتر امام جمعه داورزن توسط شهروند داورزنی اهدا شد.

عباسعلی داورزنی عضو شورای بخش داورزن از آقای حاج میرعلی داورزنی جهت اهدا زمین دفتر امام جمعه به مساحت دویست متر مربع در مرکز شهر جنب زینبیه  تشکر وقدردانی نمود وایشان را به عنوان پدر شهید نوجوان علی اکبر داورزنی یکی از بزرگترین خیرین داورزن معرفی نمود واز دیگر اهالی شهر داورزن که در تجهیز دفتر امام جمعه در کمترین فاصله زمانی همکاری نمودند سپاسگذاری نمود.

ستاد نماز جمعه بخش داورزن نیز از کلیه مردم وادارات که در برپایی مراسم و همچنین اهدا دفتر وتجهیز آن همکاری کرده اند تشکر نمود.

اسماعیل کرمی از همکاری آقایان حاج میرعلی داورزنی ،حاج آقای اشرفی فر و حاج محمد داورزنی  وعلی داورزنی جهت ساختمان وتجهیز آن کمال تشکر را کرد. واز اهدا زمین مصلی توسط چند خیر دیگر خبر داد.

/ 0 نظر / 15 بازدید