جهاد اقتصادی

چرا سال نود سال جهاد اقتصادی

رهبر فرزانه انقلاب هر ساله نامگذاری سال جدید را با نامهای زیبایی مزین می کنند که خود پیشرفت وحرکتی  است به سوی ایرانی نوین وآنگاه هر ایرانی نیز مستلزم آنست تا در این راستا گامی بردارد واما سال نود وجهاد اقتصادی

در آیین ما اغلب از جهاد به عنوان یک حرکت وعمل در راه خدا یاد می شود حال این حرکت چه در میدان رزم با دشمن باشد یا علم یا مبارزه با نفس یا دین وهر حرکتی که ما را به تعالی برساند .در این برهه زمانی که دنیا با هر حربه و نیرنگی بر علیه کشور ایران به پا خاسته اند تا نگذارند پیشرفت و آبادانی به وجود بیاید هر حرکت وایستادگی در برابر استعمار و وابستگی یک جهاد است وچرا اقتصادی ؟

کشوری موفق است که از پتانسیل های موجود در آن سرزمین به نحو احسن استفاده گردد.واقتصاد سالم داشتن نیازمند تلاشهای فرد فرد جامعه می باشد.

وحال آنکه جهاد به عنوان یک جنبش مقدس وتحول اقتصادی یک حرکت رفاهی برای جامعه، اتحادی همگانی می خواهدوباید دولتمردان ومردم دست در دست هم در به ثمر رسیدن میوه این جنبش مقدس رفاهی از هیچ کوششی قرو گذار نشوند. واستراتژی های لازم در برابر حملات دشمنانرا انجام  دهند.

واین نیز فقط نمونه ای از جهاد اقتصادی :

تلاش برای ایجاد وتحولی عظیم در امر تولید وحمایت از تولید کننده که خود نیز چند حرکت جهادی را می طلبد

  • 1- دولت :که با جلوگیری از ورود محصولات ارزان وبی کیفیت خارجی وچینی و دادن تسهیلات به تولیدکننده و....
  • 2- تولید کننده که با تولید کالای مرغوب وبا کیفیت ورقابت با کالای مشابه خارجی مانع خرید مصرف کننده از خرید کالای خارجی گردد.
  • 3- مردم با نخریدن کالای خارجی وخرید کالای داخلی

در آخر از همه صاحب نظران میخواهم  نظرات خود را در این باره بیان نمایند.(حسین داورزنی فروردین 1390 شمسی)

/ 0 نظر / 8 بازدید