سومین نماز جمعه شهر داورزن

امام جمعه داورزن حجه الاسلام مداحی در سومین نماز جمعه شهر داورزن با بیان اینکه رازداری رمز موفقیت در کارها است گفت:

کاری که با رازداری انجام گیرد موفق ترین کارهاست و جایگاه رازداری را نگهداشتن زبان ونگهداری راز را در قلب که صندوقچه اسرار است دانست وعواقب پنهان نکردن اسرار را خیانت،جنایت،توطئه،توصیف نمودکه پرحرفی و خودنمایی،تهدید،تطمیع،احساسات و ارتباطات از عوامل وعلل افشای راز است.

سپس ایشان بودن شخصیت پیامبر اعظم (ص) را بهترین ووالاترین عبد وبنده خداوند  وهمچنین بالابودن سیطره علمی پیامبروخاتم پیامبران را نسبت به همه انبیا الهی را از ویژگیهای خاص حضرتشان برشمرد. وخط مشی اساسی امام صادق (ع) را دوری از مسایل سیاسی و بهره برداری از عنصر تقیه در دوران امامتشان بیان کرد.

خطیب جمعه داورزن از درخشش رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل وباز پس گیری 50 حلقه چاه نفت از دشمن را در سوم اسفند وپنجم اسفند 64 یاد کرد .

امام جمعه داورزن سوم اسفند 1399 شمسی را برگ سیاهی از تاریخ ایران برشمرد وکودتای رضاخان پهلوی را با کمک استعمار انگلیس را خاطره ننگینی برای مردم ایران دانست که آنها را از  استبداد محمدعلی شاه رها وبه استبداد رضاشاهی گرفتار کرد.

ایشان با گرامیداشت روز وقف در پنجم اسفندماه ،جایگاه موقوفات را پشتیبان اسلام وجامعه اسلامی تشریح نمودندوابراز داشتند که وقف کردن انسان را همیشه زنده نگه میدارد. 

/ 0 نظر / 11 بازدید